Dijaki in študentje

Študentska svetovalnica je servis za študente Univerze na Primorskem in Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, ki se izvaja v sodelovanju s Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem (ŠOUP). 

Študentje lahko koristijo:

  • brezplačno pravno in subvencionirano psihosocialno svetovanje,
  • brezplačno svetovanje in podporo v primeru socialnih in bivanjskih stisk,
  • drugo podporo izhajajočo iz statusa študenta.


Kje
Študentska svetovalnica ima prostore v Študentskem centru Univerze na Primorskem na Čevljarski ulici 27 in na Gortanovem trgu 15 (2 nad.) v Kopru ter v Koprski ulici 18 v Izoli.

Kdaj 
Pravno in psihosocialno svetovanje je na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure. 

Naročanje
Na svetovanja se je potrebno predhodno naročiti.
Na pravno svetovanje se je možno naročiti pri Maji Jerman na elektronsko pošto maja.jerman@primss.si ali številko 040 900 399.
Na psihosocialno svetovanje se je možno naročiti pri Nikolini Jeretič na elektronsko pošto nikolina.jeretic@primss.si ali številko 041 360 913.

Ugodnosti za študente
Pravno svetovanje, kakor tudi svetovanje s področja študija, je za študente Univerze na Primorskem brezplačno.

Psihosocialno svetovanje je za študente na voljo po subvencionirani ceni, in sicer 5€/uro svetovanja. Delno in polno subvencijo omogoča ustanovitelj Zavoda Primorsko svetovalno središče ŠOUP. Socialno ogroženi študentje lahko zaprosijo za subvencijo na Solidarnostni sklad ŠOUP.