Sodelavci

V.d. direktorja

Sebastjan Kokl

Strokovna vodja


Nikolina Jeretič je po izobrazbi magistrica biopsihologije, ki pri svetovalnem delu upošteva biopsihosocialno naravo človeka in se temu primerno odziva na potrebe oseb v stiski. Razume, da so biološki procesi, ki v primeru dolgotrajnega stresa lahko vodijo v različna bolezenska stanja, ozko povezani s psihološkim vidikom doživljanja življenjskih okoliščin. Socialno okolje oziroma odnosi v katere je posameznik vpet prav tako pomembno vplivajo na njegovo duševno zdravje. Prizadeva se za sinergično sodelovanje, upoštevajoč pestrost osebnostnih lastnosti slehernega posameznika.

Vodja pravne službe


Maja Jerman je univ. dipl. pravnica, ki verjame, da prav vsak potrebuje brezplačen ali vsaj dostopen pravni nasvet, ko se znajde v težavah. Obstoječi pravni sistem je zelo kompleksen, zaradi tega se večina posameznikov v njem ne znajde, saj ga ne razume. Poleg vseh izzivov, ki jih življenje prinaša, so pravni problemi večinoma preveliko breme, s katerimi se posameznik ne zmore spopasti. Pravno svetovanje je namenjeno nujni podpori in opolnomočenju predvsem socialno ogroženih ter pripadnikov ranljivih skupin.

SvetovalciMartina Bažec zaključuje magistrski študij biopsihologije in poleg znanj pridobljenih tekom študija, je usposabljanje za psihološko svetovanje opravljala pod vodstvom psihologa Matica Munca, dodatna znanja pa nadgrajuje po izobraževanjih v Sloveniji in tujini. Njena področja zanimanja zajemajo predvsem medosebne in partnerske odnose ter psihologijo seksualnosti, saj se predvsem o slednji premalo odkrito ter strokovno govori. V svoje delo poskuša vključiti tako nevrološki in okoljski kot psihološki vidik, saj je njeno vodilo, da smo ljudje večplastna bitja, katerih vedenje je odraz različnih konstruktov.


Boštjan Hafnar je absolvent magistrskega študija psihologije, ki na PRIMSS-u pokriva predvsem področje športno psihološkega svetovanja. Interes za psihologijo je razvil pred 14 leti, ko je začel z raziskovanjem depresivnih motenj, anksioznosti in pomanjkanja smisla, kasneje pa se je usmeril na pozitivno psihologijo, osebnostni razvoj, zdravo prehranjevanje, varovanje okolja in osebno poslanstvo. V številnih dodatnih izobraževanjih je spoznal teorijo izbire, life coaching, športno psihologijo, improvizacijsko gledališče itd., svoj prosti čas pa rad posveča fitnesu, poučevanju odbojke, sprehodom s prijatelji ali sprehajanju psov v bližnjem zavetišču.


Pela Krašna, strastna ljubiteljica športa in vseh adrenalinskih aktivnosti. V letošnjem šolskem letu zaključuje magistrski študij psihosocialne pomoči na FUDŠ in se poleg študija še dodatno izobražuje. Osebno izkušnjo je opravila pod vodstvom izr. prof. dr. Jožeta Ramovša, usposabljanje za psihosocialno svetovanje pa v okviru PRIMSS-a. Svoje znanje širi preko prostovoljnega, študentskega ali priložnostnega dela. Kot športna in adrenalinska ljubiteljica, jo najbolj veselijo področja osebne motivacije, spopadanje v kritičnih situacijah ter pomoči po nesrečah.

Janja Motaln je študentka 3. letnika prava na Pravni fakulteit Univerze v Mariboru.  V okviru PRIMSS-a tako sodeluje na pravnem področju pri pisanju raznih člankov in pravnih mnenj. Najbolj se zanima za področje delovnega in družinskega prava, vendar z veseljem razširja obzorja svojega znanja tudi na drugih področjih. Aktivno se tudi udeležuje raznih predavanj znanih slovenskih in tujih pravnih strokovnjakov. Poleg študija se tudi rada ukvarja s športom, preživlja čas v naravi in obožuje živali.