Predstavitev

Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP) je Zavod PRIMSS ustanovila leta 2007 z namenom nudenja brezplačne in kakovostne pomoči ter svetovanja mladim.

V obdobju desetih let je Zavod PRIMSS s svojimi področji delovanja pridobil širšo družbeno vlogo v lokalni skupnosti, saj sodeluje z dvema obalnima občinama in razvija projekte, ki se tičejo širše družbene problematike, kot partnerska organizacija pa uspešno sodeluje v mnogih drugih projektih, tudi čezmejnih.

Neprofitni zavod izvaja dejavnosti psihosocialnega in pravnega svetovanja, neformalnega izobraževanja in organizacije javnih dogodkov s ciljem izboljšanja kakovosti življenja dijakov, študentov, mladih, ranljivih skupin in zainteresirane javnosti. Izvaja neformalno praktično usposabljanje za mlade svetovalce, ki omogoča pridobivanje osnovnih znanj in izkušenj v okviru psihosocialnega svetovanja.

Storitve Zavoda PRIMSS so za dijake in študente subvencionirane s strani Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP), za socialno ogrožene posameznike pa je poskrbljeno s finančno podporo občin Koper in Izola. Za ostale so storitve dosegljive po sprejemljivih cenah.

Osnovno vodilo PRIMSS-a je moralno in etično ravnanje v medsebojnih odnosih znotraj organizacije, kot tudi izven nje. Sprejemamo različnost in se proaktivno odzivamo na potrebe tistih, katerim so storitve namenjene.

Sinergično se povezujemo z drugimi organizacijami znotraj lokalnega okolja in širše ter tako krepimo svoja znanja in veščine, ki jih tudi nesebično delimo z drugimi. Smo družbeno odgovorni in skozi svoje delovanje spodbujamo družbeno aktivnost pri ostalih, predvsem mladih. Posebno pozornost namenjamo zagotavljanju varstva človekovih pravic najbolj ranljivih skupin in posameznikov.