Predstavitev

Primorsko svetovalno središče, Koper deluje od leta 2008 z namenom nudenja brezplačne in kakovostne pomoči študentom Univerze na Primorskem.

Primorsko svetovalno središče, Koper kot neprofitni zavod izvaja dejavnosti pravnega svetovanja, neformalnega izobraževanja in organizacije dogodkov s ciljem izboljšanja kakovosti življenja dijakov, študentov in mladih.

Storitve Primorskega svetovalnega središča, Koper so za dijake in študente subvencionirane s strani Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP). Za ostale so storitve dosegljive po sprejemljivih cenah.

Osnovno vodilo Primorskega svetovalnega središča, Koper je moralno in etično ravnanje v medsebojnih odnosih znotraj organizacije, kot tudi izven nje. Sprejemamo različnost in se proaktivno odzivamo na potrebe tistih, katerim so storitve namenjene.

Sinergično se povezujemo z drugimi organizacijami znotraj lokalnega okolja in širše ter tako krepimo svoja znanja in veščine, ki jih tudi nesebično delimo z drugimi. Smo družbeno odgovorni in skozi svoje delovanje spodbujamo družbeno aktivnost pri ostalih, predvsem mladih.