Zasebnost in varovanje osebnih podatkov

Na Zavodu Primorsko svetovalno središče (PRIMSS) osebne podatke v skladu s trenutno veljavno zakonodajo že sedaj obdelujemo nadvse skrbno in odgovorno. S prihodom nove Splošne uredbe o varstvu podatkov bomo skrbnost in odgovornost pri obdelavi vaših osebnih podatkov dvignili na še višjo raven ter vam tako zagotovili večjo varnost.

Evropska unija je pred dvema letoma sprejela Splošno uredbo o varstvu podatkov (bolj znano po kratici GDPR). Nova ureditev na področju uporabe in obdelave osebnih podatkov uvaja strožji nadzor nad uporabo osebnih podatkov, ki se nahajajo v organizacijah. Uredba prinaša uporabnikom, katerih podatki se zbirajo, obdelujejo in hranijo,  še nekatere nove pravice, organizacijam, ki upravljajo ter obdelujejo podatke pa nalaga več novih obveznosti.

Posameznik, ki se odloči za storitev pravnega ali psihosocialnega svetovanja v hranjenje ter obdelavo osebnih podatkov privoli s podpisom svetovalnega dogovora. Osebni podatki uporabnikov se hranijo zgolj z namenom uspešne izvedbe svetovalne storitve ter zgolj v mejah, ki so nujno potrebne za izvedbo storitve. Od uporabnika zahtevamo razkritje samo tistih osebnih podatkov, brez katerih bi bilo težko učinkovito izvesti svetovalno storitev. Osebni podatki so strogo varovani (nedostopni nepooblaščenim osebam) ter se obdelujejo z izključnim namenom izdelave statistične analize izvedenih svetovanj.

Za več vprašanj o vaših podatkih se obrnite na elektronski naslov info@primss.si.