Pravno svetovanje

Pravna svetovalnica je naslednica Primorskega pravnega centra, ustanovljenega s strani ŠOUP v letu 2009. Pravna svetovalnica zagotavlja različne oblike pravne pomoči za utrditev pravne varnosti posameznika, hkrati pa želi prispevati k boljši osveščenosti prebivalcev o njihovih pravicah in dolžnostih. Glavno vodilo delovanja je varovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin, zavzemanje za pravno in socialno državo ter pomoč najšibkejšim in ranljivim posameznikom in skupinam.

Kaj je?

Pravna svetovalnica je naslednica Primorskega pravnega centra, ustanovljenega s strani Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP) v letu 2009. Pravna svetovalnica zagotavlja različne oblike pravne pomoči za ureditev pravne varnosti posameznikov, hkrati pa želi prispevati k boljši osveščenosti prebivalcev o njihovih pravicah in dolžnostih.

Glavno vodilo delovanja je varovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin, zavzemanje za pravno in socialno državo ter pomoč najšibkejšim in ranljivim posameznikom in skupinam.
V naši svetovalnici zasledujemo cilj, da bi se večina pravnih storitev financirala iz projektov, da bi bile le-te za končne uporabnike čim bolj dostopne oziroma za najbolj deprivilegirane in ranljive posameznike brezplačne. V želji po čim širši dostopnosti pravnega znanja, so naše pravne storitve po prijaznih cenah na voljo vsem zainteresiranim.

Na področjih osveščanja otrok, mladostnikov in ostalih državljanov izvajamo izobraževanja in usposabljanja. Povezujemo se tudi s sorodnimi organizacijami pri izvajanju projektov za pomoč in zaščito najbolj ranljivih posameznikov in skupin.

Komu so namenjene naše storitve?

Storitve naše svetovalnice so namenjene študentom Univerze na Primorskem ter socialno ogroženim, šibkejšim, ranljivejšim in deprivilegiranim posameznikom in skupinam.

Kdaj lahko pomagamo?

Pri pravnih težavah je priporočljivo čim prej poiskati pravni nasvet in pomoč. Veliko kasnejših zapletov izvira iz nepravilnega postopanja strank v začetni točki pojava pravnih težav (zavestno zavlačevanje z roki, izguba ali zalaganje dokumentov, neodzivnost in drugo).
Naša strokovna pomoč je zato najpogosteje v obliki začetnih pravnih nasvetov: kakšne so možnosti oz. kako postopati v danem položaju.

Sestavljamo tudi enostavnejša pravna pisanja, vendar vam tako pomoč lahko ponudimo le v omejenem obsegu, saj so za določene storitve pooblaščeni zgolj odvetniki ali notarji. Tudi v takih primerih vam skušamo pomagati po najboljših močeh. Napotimo vas k ustreznemu organu ter skušamo pomagati v tistih premostitvenih obdobjih, ko stranka še nima pooblaščenca – denimo v času, dokler sodišče ne odloči o vlogi stranke za brezplačno pravno pomoč. Naša pravna pomoč v takih primerih predstavlja neko začasno rešitev, ki je usmerjena k temu, da stranka v začetni fazi postopka ni prepuščena sama sebi.

Naše storitve so poleg ustnih pravnih nasvetov tudi:

 • pregled listin in pravnih dokumentov,
 • izdelava pravnih mnenj,
 • pomoč pri izpolnjevanju obrazcev,
 • pomoč pri sestavljanju vlog, pogodb in drugih listin.

Kdaj je pravna pomoč brezplačna?

V pravni svetovalnici je določenim tipom uporabnikov na voljo brezplačno pravno svetovanje.

Upravičenci so:

 • občani občine Izola ter
 • študenti Univerze na Primorskem.

Brezplačno pravno svetovanje za občane Izole se izvaja v okviru projekta Pravno svetovanje za socialno ogrožene in družinska mediacija, ki ga sofinacirata občina Izola in ŠOUP. Vsem občanom občine Izola se nudi brezplačne pravne nasvete, za socialno ogrožene občane pa so neodplačno na voljo tudi vse druge pravne storitve, ki jih izvajamo.

Tudi študentom Univerze na Primorskem poleg pravnega svetovanja nudimo brezplačna pravna pisanja, povezana s pravnimi vprašanji, ki izhajajo iz statusa študenta. V sodelovanju z resorjem za izobraževanje in študentsko svetovanje ŠOUP se pod okriljem Pravne in socialne svetovalnice izvaja tudi posebno socialno svetovanje za področje študija. Tako se študentje lahko na nas obrnejo s kakršnim koli vprašanjem ali težavo. Od pogojev za vpis/prepis/prehode, možnostih študija doma in v tujini, štipendij pa vse do splošnejših vprašanj npr. kako študirati – vselej vam bomo skušali pomagati po najboljših močeh.

Za ostale uporabnike so vse storitve plačljive skladno s cenikom.

Kako do svetovanja?

Pravno svetovanje poteka po sistemu predhodnega naročanja. Naročite se preko elektronske pošte na naslovu info@primss.si, glede socialne problematike za študente pa lahko pišete na elektronski naslov info@primss.si.

V telefonskem razgovoru oz. elektronski pošti prosim navedite svoje ime in priimek, kontakt ter kratek opis težave ali vprašanja.

Kako postopati, ko se znajdete v pravnem postopku?

Najpogostejša težava, ki se v praksi pojavlja, je, da se posamezniki v večini premalo zavedajo pomena rokov za posamezna postopkovna dejanja. Po prejemu pravnega pisanja, ki določa rok za opravo posameznega dejanja, je potrebno v čim krajšem času poklicati v pravno svetovalnico in se naročiti.

Predlagamo vam:

 • Ob naročilu na svetovalni termin poudarite, če je v predmetnem postopku določen rok.
 • Drugi najpomembnejši podatek, ki ga povejte svetovalki, je datum prejema pisanja. Priporočamo vam, da si ob vročitvi pošiljke zapišete datum prejema – lahko kar na prejeti dokument.
 • Zelo pomembno je hraniti vse prejete dokumente. V primeru več odprtih postopkov, posamezne zadeve med seboj ločite po opravilnih številkah.

Projekti in dejavnosti

Pravna svetovalnica izvaja dejavnosti izobraževanja najranljivejših družbenih skupin o  državljanskih pravicah in dolžnostih ter projekte s področij:

 • nasilje v družini,
 • pravice žensk,
 • trgovina z ljudmi,
 • pravni vidiki uporabe novih tehnologij,
 • Evropska unija,
 • medgeneracijsko sodelovanje.

Na naštetih področjih smo zainteresirani za sodelovanje. Pišite nam na elektronski naslov info@primss.si

Vidnejši pretekli projekti: Učenci proti senci – ustavimo trgovino z ljudmi, Pravna pomoč ženskam, žrtvam nasilja, S poznavanjem pravic proti socialni izključenosti, Širjenje pravne kulture med mladimi.