Primss
sreda, 12. junij 2019

Pozdrav poletju 2019

Glasba, ples, umetnost, hrana in dobra družba.

Letos v okviru prireditve Pozdrav poletju 2019 KŠOK organizira projekt Poti domišljije, ki bo potekala v petek, 21. junija 2019 v Taverni in Carpacciovem trgu v Kopru. Na sami prireditvi si bodo poleg omenjenega obiskovalci lahko ogledali tudi razstave umetniških del, nastope glasbenikov ali se udeležili delavnic. Gre za izvirno "zmes" interdisciplinarnih umetniških ved, pisanja in risanja.

S projektom Poti domišljije, ki predstavlja likovni in literarni natečaj, želimo mlade umetnike spodbujati pri kreativnosti, ustvarjalnosti in osebnem izražanju ter jim ponuditi možnost izraznega udejstvovanja na različnih področjih ustvarjanja. Prijavljeni ustvarjalci bodo na dan dogodka slikali na platna (za material bo poskrbljeno) izbrana literarna dela.

Prijave na razpis sprejemamo preko spletnega obrazca na naslednji povezavi: https://forms.gle/xNdVVyx41KiywoUm6. Rok za prijave je 14. 06. 2019!
Končna dela umetnikov bodo razstavljena na KŠOKovih prireditvah v naslednjih mesecih.

PROGRAM PRIREDITVE 

15:00 – 22:00 Poti domišljije (literarno - umetniški natečaj)

17:00 – 00:00 S t o j n i c e

- M L A D I N S K A  D R U Š T V A -
Center mladih Koper
Klub izolskih študentov in dijakov
SUB Kulturno in umetniško društvo
Klub Študentov Občine Koper in slastni FALAFLI z Ano Žerjav

- D E L A V N I C E / a n i m a c i j e / R A Z S T A V E  -
Dream Catcher delavnica w. Metka Ravnik
Hoops from Herc (delavnica z animacijo)
Cirkuška delavnica z animacijo : Andrej Pivk
Glasbena delavnica s tolkali w. Perkakšns (predhodne prijave na zs KŠOKa, zaradi omejenega št. glasbil) [20:00 - 21:00]

[razstava] ShinAlight & HENNA BODY ART w. Aja Franca
[razstava] ET handcraft

18:00 – 19:00 N a s t o p i  p l e s n i h  š o l
Hoops from Herc | Plesni studio Petra |

21:00 – 00:00 G l a s b e n i  p r o g r a m
Generator
Perkakšns

N a d a l j e v a n j e  p r o g r a m a
AFTER @ SUB (vstop z vabilom)

Po koncu prireditve (po 00:00) bo organiziran AFTER, kjer bomo nadaljevali druženje v prostorih kulturnega in umetniškega društva SUB (Zeleni park).
Vstop bo možen z VABILOM, ki ga dobiš na KŠOK-ovi infotočki na prizorišču dogodka.