Primss

Psihosocialno svetovanje za socialno ogrožene občane MOK

Namen programa je nudenje brezplačnega psihosocialnega svetovanja socialno ogroženim občanom MOK.

stolnica koper

Namen programa je nudenje psihosocialnega svetovanja socialno ogroženim občanom MOK, ki se znajdejo v različnih osebnih stiskah (težave v partnerskem odnosu, tesnobnost, odvisnost od psihoaktivnih snovi ipd.).

Psihosocialno svetovanje se osredotoča na pomoč pri reševanju človekovih vsakodnevnih psiholoških težav in problemov, njegovo osebnostno rast in pozitivno naravnanost. Pri tem ima klient osrednjo vlogo, svetovalec pa ga le spremlja na njegovi poti sprejemanja samega sebe in prizadevanja za izboljševanje medosebnih odnosov.

Kdor potrebuje brezplačno psihosocialno svetovanje, potrebuje bodisi napotnico s Centra za socialno delo Koper ali pa dokazilo o socialni ogroženosti (fotokopijo odločbe o denarni socialni pomoči).

Psihosocialno svetovanje vključuje opolnomočenje, informiranje, vodenje, iskanje optimalnih rešitev v trenutni situaciji, izdelavo načrta pomoči, po potrebi sodelovanje tudi z drugimi sodelavci, strokovnjaki in vladnimi ter nevladnimi organizacijami. Posamezniku se nudi pomoč pri razvijanju, dopolnjevanju, ohranjanju in izboljševanju njegovih psihosocialnih možnosti ter uresničevanju osebnih ciljev.

Posameznikom lahko nudimo tudi spremstvo na določene inštitucije in pomoč pri komunikaciji z inštitucijami, kadar sama tega ni zmožna ali pa zakonodaja posebej predvideva možnost spremstva (npr. ZPND - zaupna oseba).

Psihosocialno svetovanje se odvija v prostoru PRIMSS-ove svetovalnice na Gortanovem trgu 15, Koper, kjer je zagotovljeno varno in zaupno okolje za svetovalni proces. PRIMSS-ova svetovalnica je odprta vsak delovni dan od 8. do 16. ure, obisk je možen po predhodnem dogovoru po elektronski pošti info@primss.si ali po telefonu 041 360 913.