Primss

Psihosocialno in pravno svetovanje za občane Občine Ankaran

Namen programa je nudenje brezplačnega psihosocialnega in pravnega svetovanja občanom Občine Ankaran.

Ankaran

Namen programa je nudenje individualnega psihosocialnega ter pravnega svetovanja občanom Občine Ankaran, ki se znajdejo v različnih osebnih stiskah. Zavod PRIMSS nudi celostno podporo posameznikom pri reševanju vsakdanjih težav in stisk, kar pomeni, da upošteva vse ravni posameznikovega funkcioniranja - na biološki, psihološki in socialni ravni.

Svetovanja potekajo ob petkih od 8. do 15. ure v Domu družbenih dejavnosti na Bevkovi 1 v Ankaranu. Ostale delovne dneve pa se Ankarančani lahko zglasijo tudi v PRIMSS-ovih prostorih v Kopru (Gortanov trg 15) za psihosocialno svetovanje in v Izoli (Koprska ulica 18) za pravno svetovanje. Obisk je možen po predhodnem dogovoru za psihosocialno svetovanje po elektronski pošti nikolina.jeretic@primss.si ali po telefonu 041 360 913.

Primorsko svetovalno središče (PRIMSS) je neprofitni zavod, ki izvaja dejavnosti psihosocialnega in pravnega svetovanja, neformalnega izobraževanja in organizacije javnih dogodkov s ciljem izboljšanja kakovosti življenja dijakov, študentov, mladih, ranljivih skupin in zainteresirane javnosti.

Psihosocialno svetovanje

Psihosocialno svetovanje se osredotoča na pomoč pri reševanju človekovih vsakodnevnih psiholoških težav in problemov, njegovo osebnostno rast in pozitivno naravnanost. Pri tem ima klient osrednjo vlogo, svetovalec pa ga le spremlja na njegovi poti sprejemanja samega sebe in prizadevanja za izboljševanje medosebnih odnosov.

Kdor potrebuje brezplačno psihosocialno svetovanje, potrebuje bodisi napotnico s Centra za socialno delo Koper ali pa dokazilo o socialni ogroženosti (fotokopijo odločbe o denarni socialni pomoči).

Psihosocialno svetovanje vključuje opolnomočenje, informiranje, vodenje, iskanje optimalnih rešitev v trenutni situaciji, izdelavo načrta pomoči, po potrebi sodelovanje tudi z drugimi sodelavci, strokovnjaki in vladnimi ter nevladnimi organizacijami. Posamezniku se nudi pomoč pri razvijanju, dopolnjevanju, ohranjanju in izboljševanju njegovih psihosocialnih možnosti ter uresničevanju osebnih ciljev.

Posameznikom lahko nudimo tudi spremstvo na določene inštitucije in pomoč pri komunikaciji z inštitucijami, kadar sama tega ni zmožna ali pa zakonodaja posebej predvideva možnost spremstva (npr. ZPND - zaupna oseba).

Pravno svetovanje

Pri izvajanju programa smo dostopni prav vsakemu, ki potrebuje pravni nasvet, prednost pa namenjamo osebam z nizkimi dohodki, ki živijo v občini Izola. To so predvsem brezposelni, zaposleni z nizkimi dohodki, prejemniki denarne socialne pomoči, upokojenci z nizkimi prihodki, študentje, mlade družine, itd.

Svetovanje v glavnem poteka osebno po naročilu, nekaj pa je tudi telefonskega svetovanja, ki je pomembno predvsem zaradi starejših, invalidov in drugih težje mobilnih oseb, ki jim prihod na center predstavlja težavo in pa elektronskega svetovanja.

Naša dejavnost obsegala popolno pravno asistenco, kjer uporabnike seznanjamo z njihovimi pravicami in dolžnostmi ter jim pomagamo pri razrešitvi njihovih pravnih problemov. Za stranke pripravljamo različne dopise, vloge, ugovore, pritožbe, pravna mnenja in druge listine. Svetovanje poteka glede različnih pravnih področjih, predvsem z družinskega, delovnega, izvršilnega prava, prava socialne varnosti ter kazenskega in področja prekrškov.