Primss

Pravno svetovanje za socialno ogrožene v občini Izola

Vsem socialno ogroženim prebivalcem izolske občine nudimo brezplačno pravno svetovanje.

obisk SD izola primss

Že od leta 2011 v okviru projekta z naslovom »Pravno svetovanje za socialno ogrožene« vsem socialno ogroženim prebivalcem izolske občine nudimo brezplačno pravno svetovanje.

Pri izvajanju programa smo dostopni prav vsakemu, ki potrebuje pravni nasvet, prednost pa namenjamo osebam z nizkimi dohodki, ki živijo v občini Izola. To so predvsem brezposelni, zaposleni z nizkimi dohodki, prejemniki denarne socialne pomoči, upokojenci z nizkimi prihodki, študentje, mlade družine, itd.

Svetovanje v glavnem poteka osebno po naročilu, nekaj pa je tudi  telefonskega svetovanja, ki je pomembno predvsem zaradi starejših, invalidov in drugih težje mobilnih oseb, ki jim prihod na center predstavlja težavo in pa elektronskega svetovanja.

Naša dejavnost obsegala popolno pravno asistenco, kjer uporabnike seznanjamo z njihovimi pravicami in dolžnostmi ter jim pomagamo pri razrešitvi njihovih pravnih problemov. Za stranke pripravljamo različne dopise, vloge, ugovore, pritožbe, pravna mnenja in druge listine. Svetovanje poteka glede različnih pravnih področjih, predvsem z družinskega, delovnega, izvršilnega prava, prava socialne varnosti ter kazenskega in področja prekrškov.