Primss

Mreža točk pomoči za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola

Zavod Primorsko svetovalno središče (PRIMSS) se je vključil v nacionalno mrežo prvih točk pomoči za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola ter s tem žrtvam nasilja zagotavlja laično psihosocialno podporo in pomoč.

roke.original

Nacionalna mreža prvih točk pomoči za žrtve nasilja se je razvila v okviru mednarodnega projekta FIRST, ki predlaga vzpostavitev mreže kot odgovor na aktualne potrebe po zagotavljanju ustrezne pomoči žrtvam nasilja. Vloga mreže prvih točk pomoči je zagotavljanje laične psihosocialne pomoči žrtvam nasilja v družini in žrtvam nasilja zaradi spola ter prispevanje k zgodnjemu odkrivanju in preprečevanju nasilja.

Nasilje v družini in nasilje zaradi spola je resen problem; ena od štirih žensk ima v svojem življenju izkušnjo/izkušnje nasilja v družini. Negativne posledice doživljanja nasilja se kažejo na biološki, psihološki in socialni ravni posameznikovega funkcioniranja. Dolgotrajne travme povezane z nasiljem lahko povzročijo padec imunskega sistema. Prihaja do kroničnih vnetij zaradi okužb ali pa pojave alergij ter drugih preobčutljivosti zaradi napačnega uravnavanja imunskih odzivov. Kronične bolečine, migrene, glavoboli, poškodbe, modrice, motnje spanja, zloraba škodljivih snovi (kajenje, opijanje in podobno) so le nekateri od znakov, ki so posledica psihofizične izčrpanosti organizma. To su tudi vidni znaki, ki so žrtvi nasilja in njeni okolici bolj vidni. Misli in čustva kot so strah, depresija, anksioznost, občutki sramu in krivde, nizka samopodoba in podobno so pogosto skrite posledice, ki lahko puščajo bolj globoko sled na življenje žrtve. Pri prepoznavanju opozorilnih znakov nasilja v družini ima ključno vlogo ožje in širše socialno okolje, katere je žrtev del. Zaradi vseh prej naštetih posledic, se žrtve nasilja pogosto umikajo iz socialnih mrež. Stiska se pa s tem le povečuje. Iz tega razloga je odgovornost na posameznikih in družbi kot celoti, da se na nasilje odzovejo/mo in nudijo/mo pomoč žrtvam nasilja v okviru svojih pristojnostih in zmožnostih. Na PRIMSS-u zagovarjamo ničelno toleranco do vseh oblik fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskem nasilja in žrtvam nasilja nudimo ustrezno podporo in pomoč.

Ali imate izkušnjo nasilja v družini in/ali nasilja zaradi spola?

Pomembno je, da veste, da lahko dobite pomoč.

Več informacij lahko preberete v priročniku “Psihosocialna podpora žrtvam nasilja v družini in nasilja zaradi spola“, ki je nastal v okviru projekta FIRST.