Primss

Mreža MINVOS

Mreža izobraževalnih nevladnih organizacij Slovenije

minvos cover

Mreža MINVOS ali Mreža izobraževalnih nevladnih organizacij Slovenije je projekt, katerega nosilec je Umi-Univerzum Minerva, ostali konzorcijski partnerji pa so Primorsko svetovalno središče, Koper, Zavod Mladinska mreža MaMa, Zavod Zlata leta, Društvo študentov invalidov Slovenije in Zavod Nefiks.

Splošni namen projekta je prispevati k povezanemu, dejavnemu in v okolju prepoznavnemu, uveljavljenemu ter vplivnemu nevladnemu sektorju s področja izobraževanja in usposabljanja.

Projekt je namenjen slovenskim nevladnim organizacijam s področja izobraževanja in usposabljanja oz. njihovim zaposlenim in članom. Dejavnosti mreže bodo brezplačne in pod enakimi pogoji dostopne vsem nevladnim organizacijam s področja izobraževanja in usposabljanja, ne glede na kraj delovanja nevladne organizacije. Dejavnosti bodo usmerjene prvenstveno v zagotavljanje razvoja NVO s področja izobraževanja in usposabljanja.

Projekt je zasnovan tako, da je v celoti prilagojen potrebam in interesom NVO s področja izobraževanja in usposabljanja tako z aktivnostmi kot tudi z metodami dela (metode usposabljanja in individualnega svetovanja, interaktivna predavanja, individualni obiski, konferenca, promocijsko gradivo).

Projekt temelji na izkušnjah in jasnem cilju, ki smo ga grafično prikazali tudi skozi simbol mreže, ki ponazarja popolnost univerzalnega ustroja kot jih poznata vesolje in narava. Oranžna orbita predstavlja nevladni sektor, medtem ko modri orbiti predstavljata državo in gospodarstvo, ki so v osnovi ločeni, v kolikor pa se prepletajo ustvarjajo energijo ob zavedanju, da vsaka orbita predstavlja individuum, ki se lahko giblje oz. ustvarja energijo le ob sodelovanju in interakciji z drugimi.

Financerja mreže MINVOS sta Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije in Evropski socialni sklad (»Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga.«).