Splošno
petek, 28. junij 2019

Sprememba višine subvencije za prehrano

Doplačilo za obrok študentske prehrane se bo znižalo za 6 centov

Ker je po podatkih SURS stopnja inflacije (rast cen življenjskih potrebščin) v obdobju od januarja do konca junija znašala 2,4 %, se novi znesek subvencije za obrok študentske prehrane od 1. julija 2019 uskladi na 2,69 evra (pred tem 2,63 evra).

Vsak obrok oz. njegova vrednost je sestavljena s subvencioniranega dela in doplačila, ki ga je dolžan poravnati študent sam. Nova višina subvencije s strani države znaša 2,69 eur in pomeni, da se bodo s 1. julijem zmanjšala doplačila pri ponudnikih študentske prehrane – za 6 centov.

Študentska prehrana je delno financiran obrok s strani Republike Slovenije, ki je namenjen študentom v času študija. Namen subvencionirane prehrane je vsakemu študentu, ki zaradi študijskih obveznosti biva v študijskih središčih, nuditi vsaj en topel obrok dnevno.

Subvencionirano prehrano ureja Zakon o subvencioniranju študentske prehrane, ki v 4. členu določa, da se višina subvencije usklajuje na način in v roku, ki ga določa zakon, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji. Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG) v 3. členu določa, da se transferji posameznikom in gospodinjstvom uskladijo dvakrat letno, in sicer prvič v juliju mesecu z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–junij tekočega leta in drugič v januarju z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju julij–december preteklega leta po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.

Vendar se subvencija zaradi varčevalnih ukrepov od časa gospodarske krize ni usklajevala. Najprej je pravico omejil oz. zamrznil Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), kasneje pa se ukrep podaljševal v zakonih o izvrševanju proračunov Republike Slovenije. ZUJF je pri študentksi prehrani tudi dodal novi omejitvi; da upravičenci nimajo pravice do subvencioniranega obroka od 15. julija do vključno 15. avgusta ter da se lahko subvencionirani obroki nudijo le od 8. ure do 20. ure.

Leta 2017 je ŠOS predlagal Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ), ki bi odpravil te varčevalne ukrepe. Sprejet je bil samo del, ki je podaljšal upravičenost do koriščenja subvencionirane prehrane do 21. ure.

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 pa je končno sprostil usklajevanje subvencije v letu 2019. Zato se bo ta po dolgem času uskladila s 1. julijem.

Vseeno ostaja omejitev prehrane od 15. julija do vključno 15. avgusta ter v nočnem času. Pomembno je tudi dodati, da bi, v kolikor bi se višina subvencije usklajevala dvakrat letno, kot je predvideno v zakonu (brez varčevanja), le ta sedaj znašala že pribl. 2,87 evra.

Trenutno pa je v zakonodajnem procesu predlog sprememb Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG), s katerim MDDSZ predlaga manj pogosto usklajevanje transferjev, tudi subvencij študentske prehrane in štipendij – namesto 2 krat letno zgolj 1 krat. To pomeni, da bi država privarčevala 156.000 evrov v naslednjih dveh letih pri prehrani in 1,4 milijone evrov pri štipendijah. MDDSZ sicer pravi, da gre za poenotenje sistema usklajevanja transferjev.