Primss
sreda, 16. januar 2019

Sedaj končno razumem

Psihoterapija, psihiatrija ali psihosocialno svetovanje po domače.

Mož je dober kadar je trezen.
Rad bi bil z njo, bojim pa se dokončne odločitve…
V službi moram nastopati pa imam silno tremo.
V študiju mi je šlo dobro, sedaj pa ne morem diplomirati…
Slišim glasove, za katere mislim da niso moji.
Vse je brez veze, mislim da je to konec…
Z otroci sploh ne najdem skupnega jezika.
Bolj kot treniram slabše mi gre…

S takšnimi ter podobnimi vprašanji se vsakodnevno srečuje na milijone ljudi. Koliko omenjena vprašanja bremenijo osebo ter koliko se jim posvečamo, pa je odvisno od vsakega posameznika posebej. Velikokrat se znajdemo v situacijah, za katere mislimo, da so brezizhodne. Lahko smo žrtve nesreč, katere še danes niso predelane, ali pa začenjamo pri sebi opažati simptome, ki si jih ne znamo obrazložiti.

Čas, ko so bila svetovanja in psihoterapevtska srečanja velik tabu, so nekoliko za nami. Vendar  še vedno nismo država, katera bi imela področje psihoterapije urejeno in zakonsko določeno. Veliko oseb ne ve, na koga se lahko obrne in kaj lahko od posameznega strokovnjaka pričakuje.

S člankom smo povzeli glavne značilnosti strokovnjakov, na katere se lahko obrnete v stiski. Opisane so bistvene lastnosti posamezne stroke ter v čem se med seboj razlikujejo. V zadnjem delu so podane kontaktne informacije in povezave do spletnih strani, ki vam nudijo še bolj podrobne informacije.

Psihoterapija

Je proces sodelovanja dveh posameznikov, ki se bosta v času terapije spreminjala in so vplivala drug na drugega, je način zdravljenja, usmerjeno v spremembo osebnosti klienta. Z omenjenim načinom gre psihoterapevt v globino vzrokov in težav ter upošteva zavestne in podzavestne vplive. Znotraj zdravstva psihoterapijo lahko opravljajo klinični psihologi in psihiatri, ki so zaključili specializacijo iz ene od priznanih smeri psihoterapije.

Psihoterapevt je oseba, ki je končala podiplomski študij ene izmed psihoterapevtskih smeri. Tekom študija psihoterapevt opravi terapevtske treninge in igre vlog ter se v vlogi klienta preizkusi tudi sam. V Sloveniji imamo številne psihoterapevtske pristope, ki temeljijo na različnih pristopih in usmeritvah. Ene se bolj osredotočene na posameznikovo preteklost, druge na iskanje smisla, vedenjske posledice, teorije izbire ter mnogim drugim.

Psihoterapevti opravljajo delo tudi v okviru samostojne prakse, ali v sklopu inštitutov. Najdemo jih po vsej Sloveniji in temeljijo po številnih pristopih. Kateri pristop osebi najbolj odgovarja, je odvisno od vsakega posameznika, saj smo si med seboj zelo različni. Izbira pristopa ni enostavna, vendar je bistvena za osebni napredek. Zato je pred samim začetkom dobro o tem nekoliko prebrat ali se z nekom pogovorit.

Literatura na to temo:

  • Založba IPSA: Psihoterapija
  • Irvin D. Yalom: Darilo Terapije
  • Jaffrey Masson: Zablode Psihoterapije


Psihiatrija

Psihiater je oseba, ki po končanem študiju medicine opravi še specializacijo in specialistični izpit iz psihiatrije. Delo zajema preprečevanje, zdravljenje ter diagnosticiranje duševnih bolezni.  Psihiater z osebo opravi razgovor in jo po potrebi napoti na dodatne raziskave. Zdravljenje največkrat poteka s pomočjo medikamentoznih sredstev (psihofarmakoloških zdravil). K svetovalnim tehnikam ali psihološkim testiranjem se navadno ne obrača. V primeru, da je zaključil specializacijo iz ene od priznanih smeri psihoterapije, lahko nudi tudi psihoterapijo.

Psihiatrovo znanje obsega podrobno razumevanje tipov osebnosti, vrst duševnih bolezni, simptomov, vedenjskih sprememb  ter številnih pristopov in načinov zdravljenja.

Psihiatrično zdravljenje se opravlja v okviru zdravstvenih institucij in samostojnih praks. Pot do zdravljenja je brezplačna in je na voljo s pomočjo osebnega zdravnika ter napotnice za psihiatrično zdravljenje.

Velikokrat je morda zgrešeno mišljeno, da je medikamentozno zdravljenje zlo, kateremu se je potrebno izogniti, ter da psihiatri ne poznajo druge poti. Psihiatrovo znanje obsega veliko več kot samo predpisovanje zdravil in velikokrat le teh tudi ne predpišejo. Se pa je potrebno zavedati, da je zdravljenje brez začetne medikamentozne pomoči velikokrat tudi nemogoče.

Literatura na to temo:

  • Oliver Sacks : Mož, ki je imel ženo za klobuk
  • Založba : Littera Picta : Psihiatrija


Psihosocialno svetovanje

Svetovanje je organizirana oblika pomoči usmerjena na zdrave osebe, ki imajo v življenju problem. Svetovalec nudi pomoč klientu z uporabo specifičnih znanj in tehnik, predvsem pa z uporabo ODNOSA. Pomembna svetovalčeva lastnost je strpnost do klientove slabosti in šibkosti. Sama izobrazba svetovalca ni dovolj. Ob delu se more le ta kultivirati in izgrajevati kot profesionalec, pomembna je družbena razgledanost, odprta miselnost za družbene spremembe in dogajanja.

Način, s katerem svetovalec pristopi do klienta, je empatičen in spoštljiv. Njegov namen ni zdraviti duševnih težav, vendar stati ob osebi, mu pomagati se soočiti z vsakodnevnimi težavami, ki posameznika bremenijo, ob tem pa postavljati vprašanja, ki ne škodujejo uporabniku in ne povečujejo odvisnosti od svetovalca.

Proces svetovanja je krajši kot psihoterapija, vendar kljub vsemu izredno strukturiran in strokovno determiniran proces, v katerem svetovalec vlaga vsa svoja znanja in tudi sebe kot osebo. Svetovanje je končano, ko oseba vzpostavi distanco od problema, ga reši ali se počuti dovolj samostojno za nadaljnje reševanje.

Literatura na to temo:

  • Irvin D yalom : Rabelj ljubezni
  • Viktor E Frankl: Kljub vsemu reči življenju DA

Stiska vsakdanjega življenja nas spremlja na vsakem koraku. Ne bodimo heroji in ne zavračajmo pomoči po nepotrebnem. Če lahko gremo k frizerju, ker si sami ne znamo urediti frizure, ali po torto v slaščičarno, ker jo tam naredijo boljše, pojdimo tudi do posameznikov, ki nam znajo svetovati, kako se spopasti s svojimi čustvi, ter številnimi mislimi, ki nas bremenijo. Tudi zdravstvene težave se velikokrat skrivajo prav v stiski, kateri sami nismo kos.

Pripravila:
Pela Krašna, prostovoljka PRIMSS, diplomantka psihosocialne pomoči in absolventka podiplomskega magistrskega študija Psihosocialna pomoč


Uporabne povezave:

https://www.primss.si/sl

http://www.nebojse.si/portal/index.php

https://www.psih-klinika.si/

http://www.nijz.si/sl/publikacije/dusevno-zdravje-otrok-in-mladostnikov-v-sloveniji

https://www.mojpsihoterapevt.si/psihoterapija