Primss
petek, 10. februar 2017

PRIMSS išče pravnega svetovalca

V Pravni svetovalnici Primorskega svetovalnega središča iščemo pravnika/co za delo s krajšim delovnim časom na področju mednarodne zaščite.

V Pravni svetovalnici Primorskega svetovalnega središča iščemo pravnika/co za delo s krajšim delovnim časom. Predviden potek dela bo pretežno v primorski regiji (z možnostjo dela od doma) in občasnim delom na terenu. Pričetek dela: februar 2016.

 

Prijava

 

Prijave zbiramo do ponedeljka, 13. 02. 2017. Motivacijsko pismo skupaj z življenjepisom, oboje v angleščini, pošljite na elektronski naslov pravnik@primss.si

 

 

Podrobnejši opis delovnega mesta

 

Pravni/a svetovalec/ka bo zadolžen/a za informiranje, nudenje storitev pravnega svetovanja in zastopanja prosilcem za mednarodno zaščito ter posameznikom z mednarodno zaščito. Podrobneje bo delo vsebovalo: informiranje glede učinkovitega dostopa do slovenskega ozemlja, o postopkih vezanih na mednarodno zaščito in o socialnih ter ekonomskih pravicah. Pravni/a svetovalec/ka bo tudi zadolžen/a za opravljanje nalog kot so: dvigovanje ozaveščenosti, spremljanje postopkov in poročanje ter zagovorništvo.

 

Določen obseg nalog (v 25%) bo zajemal tudi sodelovanje na drugih projektih iz področja varstva človekovih pravic in informiranja mladih.

 

Ostale naloge

 

V manjšem obsegu se izvajajo tudi druge naloge in opravila skladno z navodili delodajalca.

 

Zahteve

 

Minimalna izobrazba: dipl. prav. (6/II. oz. 7.stopnja). Potrebno je odlično poznavanje področja prava mednarodne zaščite, upravnega prava vezanega na postopke mednarodne zaščite, osnov mednarodnega prava in prava človekovih pravic. Zahteva se odlično poznavanje angleškega jezika in tri leta relevantnih delovnih izkušenj iz pravnega svetovanja ali ustrezna izobrazba iz področja mednarodne zaščite (prednost bodo imeti tisti kandidati z izkušnjami iz svetovanja v postopkih mednarodne zaščite). Zahteva se visoka raven profesionalne etike in integritete ter izkazana sposobnost dela s posamezniki iz različnega kulturnega ter mednarodnega okolja.

 

Druge zahteve

 

Dobro poznavanje dodatnega tujega jezika, dobre komunikacijske sposobnosti, kooperativnost, samoiniciativnost ter osebnostna primerenost kandidata/ke za delo v nevladni organizaciji.

 

______________________________________________________________________________________________

 


JOB VACANCY: Part-Time Legal Consultant

 

Primorska Region Consulting Center, Koper is seeking apart-time Legal Consultant. The position will be based mainly in Primorska Region (with possibility to work from home), but will also involve fieldwork. Starting date: February 2017.

 

Application Guidelines

 

All applications must be received by Friday, 10th February 2017, the deadline is prolonged till Monday,13th February 2017. Interested candidates should send a CV along with a cover letterby email at: pravnik@primss.si.

 

Key Duties and Responsibilities

 

The Legal Consultant will be responsible for providing legal information, counseling, assistance and representation to applicants and beneficiaries of international protection. This service includes: informing about effective access to Slovenian territory, about asylum procedures, access to social/economic rights and obligations. His/her tasks will also include: advocacy, monitoring and awareness-raising activities.

 

Furthermore, 25% of the work assignments will consist in implementing other projects in the field of human rights protection and youth education.

 

Additional Tasks

 

Any additional task required for the project, in accordance with the employer’s instructions.

 

Key Requirements

 

Minimum academic qualification: University degree in Law

 

Excellent knowledge of refugee law, administrative law, in particular in the field of international protection, international law and human rights law. Excellent knowledge of English and 3 years of relevant professional experience or relevant educational background (priority will be given to candidates with previous working experience with international protection procedures).

 

High level of professional ethics and integrity, proven ability to work with individuals from diverse cultural and ethnic backgrounds as well as from international environment.

 

Additional Requirements

 

Good working knowledge of another foreign language, good communication skills, cooperation, initiative, personal suitability to work in an NGO.